Spironolakton

spironolakton

Spironolakton. är ett kaliumsparande diuretikum med blodtryckssänkande effekt. Terapeutiska indikationer. Övriga hepatiska ödem, kardiella och renala ödem, där annan ödemterapi är otillräcklig, särskilt vid misstanke på hyperaldosteronism. Hypertoni där annan terapi är otillräcklig eller olämplig. Primär aldosteronism där. Spironolakton Takeda 25 mg tablett. Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken. Spironolakton Takeda bör intas i samband med måltid. Ödem. Behandlingen inleds lämpligen med mg dagligen, gärna i engångsdos företrädesvis i kombination med konventionellt diuretikum. Då Spironolakton Takeda ges som enda diuretiskt verkande medel kan under kortare tid högre dos mg dagligen vara. spironolakton

Spironolakton Video

LOSE 3 KILOS IN 3 DAYS ! HEALTHY MENUS

Spironolakton - fram

Visste du att Pfizers ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel diuretikum som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska urin utsöndras genom kroppen. Muntorrhet , törst, huvudvärk, trötthet och dåsighet kan förekomma p. Telefonnumret är 70 Spironolakton tillhör läkemedelsgruppen kaliumsparande diuretika. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Share your thoughts

0 Replies to “Spironolakton”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *