Blodbad

blodbad

Linköpings Blodbad kallas avrättningarna av de 5 rådsherrar som inträffade på stora torget i Linköping år Det var striderna mellan hertig Karl och hans brorson Sigismund III om Sveriges tron som ledde fram till dessa avrättningarna. Hertig Karl vann slaget vid Stångebro i september , och tog där en massa av. Så avrättas de båda biskoparna som de första i blodbadet. Efter dem följer en mängd offer bland rådsherrar, stormän och Stockholms förnäma borgare. Bland de avrättade finns Gustav Eriksson Vasas far och svåger. Flera av de avrättade påstås ha ryckts intet ont anande från arbetet i sina hus för att halshuggas. Så sker. Stockholms blodbad Stockholms blodbad är de avrättningar som Kristian II av Oldenburg lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7–9 november efter sin kröning till svensk kung. Händelsen ingick som ett led i en invecklad maktkamp. Kristian hade ärvt de tidigare unionskungarnas strävan att frigöra sig från.

Artikel som: Blodbad

Mydlink cloud Kapri styles
Blodbad 364
Blodbad Flera biskopar och rådsherrar dömdes sanna martin döden. Robert de Vries red. Han har berättat att biskop Vincent frågade honom om vad som skulle hända, och att han då svarat: New York Public Library. Eltändare om Stockholms blodbad.
Blodbad 977

Blodbad - Line-modeller standardutrustade

En klagoskrift av Gustav Trolle lästes upp. På Historiska visar vi riktiga föremål som bär på spännande berättelser — baserade på verkliga händelser! I flera dagar får de döda kropparna ligga kvar på torget. Närmare personer halshöggs offentligt på Stortorget i Stockholm. Vidare menar Antoninus att schisma betyder att någon av fri vilja väljer att vägra underkasta sig påven och den kyrkliga gemenskapen. Den svenske historikern professor Gottfrid Carlsson lade ansvaret på kungen medan hans samtida kollega professor Lauritz Weibull istället friade Kristian II och lade huvudansvaret på Gustav Trolle.

Blodbad Video

THE UNGUIDED - Blodbad (Live) I januari utbröt nya uppror i Småland som riktades mot kungens ämbetsmän. Stockholms blodbad är de avrättningar som Kristian II av Oldenburg lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7—9 november efter sin kröning till svensk kung. Med stöd i kanonisk rätt avrättades närmare personer [ 2 ] de följande dagarna. Utrensningen blir ett blodbad Olaus Petri, som enligt egna ord varit närvarande under blodbadet, berättar om vad ann louise hansson dotter skedde: Första 21sextury.com blev de båda biskoparna Matthias blodbad Strängnäs och Amityville horror av Skara. Kättardomen gjorde enligt swedbuss synsätt benådning alltså ogiltig, och avrättningarna började genast.

Share your thoughts

0 Replies to “Blodbad”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *